Laptopshop.vn

Phúc Anh Thư Computer cam kết bảo mật 100% thông tin khách hàng đã cung cấp cho cửa hàng, bao gồm:

Thông tin cá nhân

Thông tin nghề nghiệp

Thông tin mua hàng

Hình ảnh khách hàng

Các nội dung trao đổi giữa khách hàng và cửa hàng

Trừ trường hợp bất khả kháng như bị Hacker xâm nhập và sao chép dữ liệu…