Microsoft thông báo ngừng hỗ trợ các ứng dụng Office đời cũ

Ngày 16 tháng 04 năm 2024, Gần đây, Microsoft đã phát hành một tài liệu hỗ trợ thông báo rằng họ sẽ ngừng hỗ trợ các ứng dụng Office 2016 và Office 2019 vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 và sẽ đóng cửa các máy chủ liên quan.
Sau ngày này, Microsoft sẽ không cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật, bản sửa lỗi hoặc hỗ trợ kỹ thuật nữa. Sau khi hỗ trợ kết thúc, các công ty và tổ chức phải đối mặt với các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn, tổn thất năng suất và các vấn đề tuân thủ nếu họ tiếp tục sử dụng nó.
Các ứng dụng bị ảnh hưởng bao gồm:
Access 2016
Access 2019
Excel 2016
Excel 2019
OneNote 2016
Outlook 2016
Outlook 2019
PowerPoint 2016
PowerPoint 2019
Project 2016
Project 2019
Publisher 2016
Publisher 2019
Skype for Business 2016
Skype for Business 2019
Visio 2016
Visio 2019
Word 2016
Word 2019
Exchange Server 2016
Exchange Server 2019
Skype for Business Server 2015
Skype for Business Server 2019
Microsoft khuyến nghị các doanh nghiệp đã cài đặt ứng dụng Office trong danh sách ngừng hỗ trợ ở trên nên chuyển sang đăng ký Microsoft 365 E3 càng sớm càng tốt. Đối với những người dùng vẫn muốn sử dụng giấy phép vĩnh viễn và không muốn kết nối Internet, Microsoft khuyên bạn nên sử dụng phiên bản kênh dịch vụ dài hạn (LTSC) của Office.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Office LTSC 2021 sẽ ngừng hỗ trợ vào ngày 13 tháng 10 năm 2026 và việc chuyển sang phiên bản LTSC chỉ có thể được gia hạn thêm tối đa 1 năm.
Vậy các bản quyền Office 2016,2019 có bị ảnh hưởng.
Có: Nếu doanh nghiệp và công việc của bạn thường xuyên phải xử lý các bảng tính phức tạp
Không: Học sinh, sinh viên, dân văn phòng, lao động tự do, giáo viên, người dùng thông thường thường xuyên sử dụng các chức năng cơ bản
Tuy nhiên để đảm bảo việc cập nhật là tốt nhất
Shop vẫn ưu tiên khách hàng sử dụng gói Family 365 chi phí hàng năm hợp lý: Giá hiện tại shop cung cấp chỉ 350.000/năm